Како да се воспостави татковство на доброволен и задолжителен начин?

Да се ​​потврди односот на маж и дете е неопходно во два случаи: ако вистинскиот татко има сомневања за ова, или тој одбива да го признае бебето и да учествува (материјално и емотивно) во неговото одгледување. За да се спроведе соодветната анализа, можно е и доброволно, и според одлуката на извршните тела.

Испитување на татковство

Генетскиот код на детето во еднакви делови (по 50%) се совпаѓа со хромозомите на таткото и мајката. Фрагментите на ДНК , во кои се содржани наследни информации, се нарекуваат локуси. Во секоја од нив има податоци за еден ген. За да се воспостави татковство со ДНК, неопходно е да се испита локусот под дигитален микроскоп со зголемување од неколку милиони. Прво, се наоѓаат мајчините хромозоми, по што се споредуваат преостанатите делови со примероците на таткото (генетски материјал - крв, плунка). Ако се идентични, човекот е 99,9% од биолошкиот татко на бебето.

Може да се утврди татковство пред раѓањето на детето?

Кога има неколку кандидати за улогата на главата на идното семејство, испитувањето во антенаталниот (антенаталниот) период е прифатливо. Дали е можно да се воспостави татковство за време на бременоста, треба да одлучи мајката по консултација со гинеколог. Да се ​​земе биолошки материјал на фетусот е потребно да се направи пробој. Тоа е инвазивна и крајно опасна процедура која може да доведе до губење на бебето.

Постои, исто така, помалку ризичен метод за тоа како да се воспостави татковство. За анализата се зема венска крв на мајката и наводниот татко. Од биолошката течност на една жена, ДНК на детето се распределува и се споредува со генетските податоци на еден човек. Сигурноста на таков тест е помала отколку кај употребата на инвазивна технологија, па затоа се препорачува да се спроведе доцна во бременоста.

Како да се воспостави татковство по смртта на таткото?

Разгледуваниот проблем е решен само законски. Ако еден човек во својот живот се признае дека е татко, за да го докаже овој факт официјално, ќе биде неопходно да се обезбедат докази:

Потешко е да се најде начин како да се воспостави татковство ако таткото умре и претходно го негираше неговото сродство со бебето. Во повеќето случаи, горенаведените докази за судот се неубедливи, и неопходно е да се побара генетскиот материјал на човекот. Понекогаш дури и треба да добиете дозвола за ексхумирање на телото. Следниве примероци се соодветни:

Како можете да воспоставите татковство без ДНК?

Доколку не постои биолошки материјал за генетска споредба, исклучително е тешко да се докаже поврзаност. Индиректни методи како да се воспостави татковство без ДНК вклучуваат откривање на надворешни сличности помеѓу маж и дете или сведоштво на роднини и блиски пријатели. Покрај тоа, можете да го најдете датумот на зачнувањето. Горенаведените докази не даваат никаква гаранција дека човекот е татко на детето. Таквите начини како да се воспостави татковство немаат законска сила, особено кога наводниот татко го негира неговото учество.

Како да се воспостави татковство ако бракот не е регистриран?

Главниот проблем на соживот е неподготвеноста на мажите да учествуваат во материјална поддршка и едукација на заеднички деца по разделбата со жената. Во оваа ситуација, мајката треба да знае како да воспостави татковство и досие за алиментација. Понекогаш е можно мирно да се реши овој конфликт, но честопати жените треба да се обратат до професионалци за помош.

Како да се воспостави татковство на доброволна основа?

Ако мажот не се сомнева во неговата врска со дете, тоа се формализира веднаш по појавата на бебето. Ова се случува кога изготвува акти (стандардни) граѓански статус во регистрираните државни структури. Во примена на изводот на родените, се внесуваат податоци за вистинскиот папа, дури и ако тој не е во граѓанска брак со неговата мајка.

Кога мажот не е сигурен за учеството во "создавањето" на новиот член на семејството, можете да направите ДНК споредба со споредба и да воспоставите татковство за време на бременоста или (по можност) по раѓањето. За испитувањето, наводниот татко ќе треба да земе еден од примероците од генетскиот материјал:

Како насилно да се воспостави татковство?

Има многу мажи кои категорично го негираат роднини со бебето поради неподготвеност да платат алиментација. Единствената опција, како да се присили да го признае татковството на таквите папи - оди на суд. Дури и ако тајно добиете генетски материјал и го предадете на лабораториска анализа, резултатите од тестовите немаат правна сила. Без согласност на човекот, не може да се докаже дека биолошките примероци се негови.

Како да се воспостави татковство преку судовите?

Тужителот во опишаната ситуација може да биде:

Постои постапка како да се воспостави татковство на суд. Прво треба да ги соберете потребните документи:

Откако ќе ги подготвите документите со постојната тужба, треба да се јавите во најблискиот окружен суд. Ќе бидат закажани состаноци во текот на кои ќе се донесе одлука за тоа како да се воспостави татковство. Доколку постои основа за докажување, што овозможува да се донесе пресуда без генетско испитување, тестирањето не се врши. Кога доказите се неубедливи, се одлучи да се извршат лабораториски тестови. Врз основа на нивните резултати, судот ќе донесе конечна одлука во корист на една од страните.

Како да се воспостави татковство ако мајката е против тоа?

Ситуациите во кои една жена ја спречува комуникацијата меѓу папата и неговото дете не е невообичаена. Ако биолошкиот татко сака да воспостави татковство, без оглед на нејзината желба, тој мора да аплицира во извршните тела. За да започнете со судење, човекот мора да ја следи постапката опишана погоре, однапред подготвувајќи ги потребните документи и докази.

Ваквите тврдења не може да се задоволат од следниве причини:

Како да се воспостави татковство ако таткото е против тоа?

Самото неподготвеност да се препознае биолошкото сродство не се зема предвид како силен доказ во правната рамка, кога жената ги исполни сите погоре опишани услови за да го иницира случајот и да ги достави потребните документи. За време на состаноците, извршно тело ќе одлучи дали е можно да се воспостави татковство без спроведување на генетско испитување или дали треба да се изврши лабораториска споредба на ДНК.

Понекогаш веќе зрело дете сака да го потврди својот крвен однос со маж. Особено често таквите жалби до судот се поднесуваат кога децата ќе станат полнолетни или во случај на смрт на еден од старателите или родителите. Начинот на кој детето воспоставува татковство е сосема идентично на постапката опишана за неговата мајка или наводниот татко.