Амбасада на Лихтенштајн во Русија

Амбасадата на Швајцарија ги претставува интересите на Амбасадата на Лихтенштајн.

Амбасада на Швајцарија во Москва