Словенија

More: Ljubljana , Блед , Камен , Нова Горица , Рогашка Слатина , Копер , Postojna , Птуј , Цел